Tuesday, 26 August 2008

GOLONGAN MANUSIA DALAM BERPUASA

  1. Puasa diwajibkan kepada setiap muslim, baligh, mampu, dan bukan dalam keadaan musafir (bepergian).
  2. Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa dan jika ia masuk islam tidak diwajibkan mengqadha (mengganti) puasa yang ditinggalkannya selama ia belum masuk islam.
  3. Anak kecil di bawah usia baliqh tidak diwajibkan berpuasa, tetapi dianjurkan untuk dibiasakan berpuasa.
  4. Orang gila tidak wajib berpuasa dan tidak dituntut untuk mengganti puasa dengan memberi makan, walau pun sudah baligh. Begitu pula orang yang kurang akalnya dan orang pikun.
  5. Orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa disebabkan penyakit, usia lanjut, sebagai pengganti puasa ia harus memberi makan setiap hari satu orang miskin (membayar fidyah).
  6. Bagi seseorang yang sakit dan penyakitnya masih ada kemungkinan untuk dapat disembuhkan, jika ia merasa berat untuk menjalankan puasa, maka dibolehkan baginya tidak berpuasa, tetapi harus mengqadhanya setelah sembuh.
  7. Wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui jika dengan puasa ia merasa khawatir terhadap kesehatan dirinya dan anaknya, maka dibolehkan tidak berpuasa dan kemudian mengqadhanya pada hari lain.
  8. Wanita yang sedang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, tidak boleh berpuasa dan harus mengqadhanya pada hari lain.
  9. Orang yang terpaksa berbuka puasa karena hendak menyelamatkan orang yang hampir tenggelam atau terbakar, maka ia mengqadha puasa yang ditinggalkan itu pada hari lain.
  10. Bagi musafir boleh memilih antara berpuasa dan tdak berpuasa. jika memilih tidak berpuasa, maka ia harus mengqadhanya dihari yang lain. Hal ini berlaku bagi musafir sementara, seperti bepergian untuk melaksanakan umrah, atau musafir tetap, seperti sopir truk san bus (luar kota), maka bagi mereka boleh tidak berpuasa selama mereka tinggal di daerah (negeri) orang lain dan harus mengqadhanya.

2 comments:

det said...

kalo kita masuk golongan mana ya rul?

faisol said...

terima kasih sharing ilmunya...

salam,
achmad faisol
http://achmadfaisol.blogspot.com/